Geen reservatie mogelijk voor het schooljaar 2021-2022.

Lego education innovation studio


Techniek en technologie zijn dé sleutels op de toekomst. In de bedrijfswereld groeit de vraag naar degelijk geschoolde technici, maar helaas blijft het aanbod voorlopig ontoereikend.

 

Steeds minder jongeren kiezen tegenwoordig voor een technische studierichting. Grotendeels is dit het gevolg van een gebrek aan informatie bij de jongeren, maar ook bij hun ouders.

 

In het Masterplan voor de hervorming van het onderwijs krijgen techniek en technologie bijzondere aandacht. De Vlaamse regering wil jongens en meisjes motiveren om kordaat te kiezen voor de zogenaamde STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

 

Met de installatie van een LEGO education Innovation Studio wil het PTI lagere scholen uit de brede omgeving de kans geven om kennis te maken met techniek en moderne technologieën. Aan de hand van een specifiek lessenpakket, uitgewerkt door onze vakleerkrachten technologie, en de installatie van een LEGO education Innovation Studio kunnen leerlingen uit de lagere school aan de slag rond het thema ‘Techniek’.

Onze school zal instaan voor de vorming + begeleiding van de leerkrachten uit het basis-onderwijs, en zal daarnaast ook zijn infrastructuur gratis ter beschikking stellen van de deelnemende scholen.


Workshop lego education innovation studio

voor leerkrachten basisonderwijs :

WEDO :

Woensdag ?

Machines & Mechanismen :

Woensdag ?

LEGO® MINDSTORMS® EV3 :

Woensdag ?

Telkens van 13u tot 15u30.


NIEUW!!! Vanaf schooljaar 2019-2020

WEDO 2.0


LEGO educationMobiele versieFOTOGALERIJ